Welkom bij

Diëtistenpraktijk Soumaya

 

***Wachttijd nieuwe aanmeldingen: +/-3 weken***

 

 

Ik kan helaas niet altijd direct de telefoon beantwoorden gedurende mijn spreekuur of huisbezoek. Dringende zaken omtrent bijvoeding, nieuwe aanmelding of andere vragen
kunnen ook gemeld worden via 
Email: dietistesoumaya@hotmail.com of Whatsapp: 06-19048696

 

Ik ben diëtiste Soumaya el Bergui.

In 2010 heb ik mijn opleiding Voeding & Diëtetiek afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Sindsdien heb ik het vak met veel plezier en toewijding mogen uitoefenen op diverse gebieden. Het geeft mij veel voldoening om mensen te helpen om hun gezondheidsdoelen na te streven.

Wat ik veelal heb mogen ervaren is dat het vooral in de kleine dingen zit. De stap om bijvoorbeeld "iedere dag te ontbijten" terwijl je voorheen pas om 16.00 uur je eerste broodje at. Dat is voor sommigen al een hele prestatie!

Zolang je de erkenning krijgt dat je op die voet goed bezig bent, kun je verder werken aan je vele andere doelen.

Het gaat er vooral niet om hoe snel je het doel behaalt, maar hoe je het op de lange termijn vol kunt houden. Dát is de kunst!

 

Per 1 januari 2017 ben ik met mijn diëtistenpraktijk gestart. Mijn wens is dat ik veel mensen mag motiveren en inspireren om te werken aan hun gezondheid.

 

 

 

 

 

 

 

Pure voeding

Feiten en fabels over voeding begrijpen

 

Individuele aandacht en voedingsplan

 

Gezond boodschappen doen

 

Eten met aandacht

 

Het lichaam niet "vullen" maar "voeden"

 

Meer energie

 

 

 

 

 

 

 

 

Diëtistenpraktijk Soumaya:

  • Dieetadvies op maat bij Diabetes, Hypertensie, Hypercholesterolemie, Ondervoeding, Overgewicht, Maag- en darmklachten
  • Verbeteren gezonde samenstelling voedingspatroon
  • Voorlichting of dieetbehandeling in tweetallen (partners, vriendinnen) of groepsverband mogelijk 

 

Lukt het niet om uw gewicht stabiel te houden? Last van emotie-eten? Eet u meer als u niet lekker in uw vel zit of bent u juist een gelegenheidseter? Wilt u een gezond gewicht bereiken en niet steeds terugvallen in het oude patroon? Graag help ik u hierbij.

 

Mijn begeleiding omvat naast aandacht voor een gezond eetpatroon ook vooral de focus op blijvende gedragsveranderingen.

Met een individuele aanpak, een persoonlijk voedingsadvies en praktische tips kunnen we samen een gezond eetpatroon en gewicht bereiken. 

 

 

 

 

 

 

Vergoeding Diëtist

 

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is.

http://www.artsenwijzerdietetiek.nl/

 

Basisvergoeding

Iedereen met een zorgverzekering heeft recht op 3 uur begeleiding vanuit de basisverzekering door een gediplomeerde diëtist.

De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. Alleen degene die een 4 jarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen zich ‘diëtist’ noemen. Daarnaast is een diëtist verplicht om het vak goed bij te houden om in het Kwaliteitsregister voor Paramedici ingeschreven te staan.

Let op: voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico. Dit is van toepassing op dieetadvisering vanaf 18 jaar of ouder. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

 

Aanvullende vergoeding

Bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk om een extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket te ontvangen. De vergoeding vanuit het aanvullende pakket kan per zorgverzekeraar verschillen.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/dietistenpraktijk-soumaya

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

 

Ketenzorg

Het gezamenlijk aanbieden van zorg door zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten wordt ketenzorg genoemd. 

Ketenzorg is ontstaan omdat er steeds meer mensen zijn met één of meer chronische ziekten, waardoor de zorgvraag steeds complexer wordt. Ketenzorg zorgt ervoor dat deze mensen de juiste zorg van een hoogstaande kwaliteit ontvangen.

Diëtistenpraktijk Soumaya is aangesloten bij het HOZL.

http://www.huisartsen-ozl.nl/patient/chronische-zorg/ketenpartners.html

Indien u ons bezoekt in verband met chronische longziekte (COPD), hart- en vaatziekten of Diabetes Mellitus kan het zijn dat uw behandeling onder deze ketenzorg valt. In dat geval wordt uw voedings- of dieetadvies vergoed vanuit uw basisverzekering en ziet u dit niet terug in uw eigen risico.

 

Direct toegankelijk

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraar uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Indien u meer duidelijkheid wilt hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of informeren bij de diëtist. 

 

Tarieven

Diëtistenpraktijk Soumaya heeft met alle bekende zorgverzekeraars contracten gesloten. Er wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en hiervoor gelden de standaard tarieven.

 

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent, kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren uw afspraak kosteloos annuleren (ook in het weekend of 's avonds via e-mail of WhatsApp).

Is de afspraak niet 24 uur van te voren geannuleerd, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

 

Klachten- en geschillenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgverlener verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).

Diëtistenpraktijk Soumaya is aangesloten bij de Wkkgz.

Spreekuur en locatie:

Voor het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op onderstaand telefoonnummer. 

Gedurende mijn spreekuren en huisbezoeken kan ik u telefonisch niet te woord staan. 

Bij afwezigheid kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

U mag ook altijd een e-mail of WhatsApp bericht sturen. 

T: 06-19048696

E: dietistesoumaya@hotmail.com

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Tot ziens in mijn praktijk! 

Rating: 0 stars
0 votes